Τηλέφωνο

Συντονιστικό Κέντρο

24 | 7 | 365
 • New Health System

  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ New Health System

1. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Η New Health System για λογαριασμό Ασφαλιστικών εταιρειών και οργανισμών σχεδιάζει, δημιουργεί και διαχειρίζεται προγράμματα πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Η «NHS» για την διαχείριση των παροχών των προγραμμάτων υγείας, διαθέτει εξειδικευμένα και έμπειρα τμήματα σε κάθε χώρα, τα οποία υποστηρίζονται από σύγχρονες μηχανογραφικές εφαρμογές, καθώς και διαδικτυακή εφαρμογή επικοινωνίας με παρόχους υγείας:

Πιο συγκεκριμένα, η δημιουργία των προγραμμάτων καθορίζεται σύμφωνα με τις ανάγκες:

 • Της εκάστοτε Ασφαλιστικής Εταιρείας / οργανισμού
 • Της ασφαλιστικής αγοράς
 • Του καταναλωτικού κοινού

Καλύπτει τον εξειδικευμένο στόχο / σκοπό των δράσεων κάθε συνεργαζόμενης Ασφαλιστικής Εταιρείας και Οργανισμού. Η δημιουργία των προγραμμάτων σχετίζεται με την παροχή υπηρεσιών υγείας που απολαμβάνει το μέλος στο σύνολο των ιατρικών υπηρεσιών της πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

Σε κάθε χώρα (Ελλάδα, Σερβία, Αλβανία, Ρουμανία) που αναπτύσσεται το σύστημα υγείας «N.H.S», έχουν ενταχθεί οι μεγαλύτεροι όμιλοι και εταιρίες υγείας, όπως ενδεικτικά:

HCA Health Care, Hygeia Hospital, BELMEDIC, American Hospital και επιπλέον 120 νοσοκομειακές μονάδες υγείας.

O όμιλος New Health System υποστηρίζει 950.000 συνδρομητές / μέλη και προβλέπει ότι μέχρι και το τέλος του 2019 θα έχει περισσότερους από 1.500.000

Ο όμιλος New Health System διαχειρίζεται προγράμματα υγείας μεγάλων οργανισμών και ασφαλιστικών εταιρειών μεταξύ των οποίων: Deutsche Telekom (Telekom Albania), SOCIETE GENERALE, EUROBANK, OPAP (Ελληνικά Λαχεία), Wind, PRIME Watt & Volt κ.α.

2. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Η New Health System για λογαριασμό Ασφαλιστικών εταιρειών διαχειρίζεται προγράμματα δευτεροβάθμιας περίθαλψης.

Πιο συγκεκριμένα παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:

 • Έκδοση (καταχώρηση αιτήσεων- U/W –προασφαλιστικός έλεγχος) και εκτύπωση ασφαλιστηρίων συμβολαίων υγείας για λογαριασμό ασφαλιστικών εταιρειών μέσα στα πλαίσια διαδικασιών και οδηγιών που έχουν συμφωνηθεί (διασύνδεση μηχανογραφικών συστημάτων).
 • Έλεγχος αναγκαιότητας και πορείας νοσηλειών. Διαχείριση απολογιστικών αποζημιώσεων που παράγονται από τις παροχές ασφαλιστικών προγραμμάτων υγείας (διακανονισμός φακέλου αποζημίωσης). Διαχείριση εκκαθάρισης αποτελέσματος Capitation αμοιβής, προς παρόχους υπηρεσιών υγείας, για λογαριασμό ασφαλιστικών εταιρειών.
 • Διαχείριση απ’ ευθείας πληρωμών για ιατρικές και μη, υπηρεσίες υγείας που πραγματοποιούνται στα δίκτυα υγείας της New Health System.
 • Εκκαθάριση ζημιών για αποζημιώσεις που παράγονται από τις παροχές ασφαλιστικών προγραμμάτων. Ανάληψη δημιουργίας, διαχείρισης και διεκπεραίωσης φακέλου ζημιάς. Διαχείριση εκκαθάρισης αποζημίωσης προς συμβεβλημένους παρόχους υγείας της Ασφαλιστικής εταιρείας.
 • Υπηρεσία 24ωρης εξυπηρέτησης μελών. Το συντονιστικό κέντρο λειτουργεί 365 ημέρες τον χρόνο, 24 ώρες. Αναλαμβάνει την επικοινωνία με τον πελάτη, τον ορισμό του επιθυμητού ραντεβού με τον πάροχο υγείας, καθώς και κάθε πληροφορία για παροχές και διαδικασίες που αφορούν προγράμματα νοσοκομειακής περίθαλψης.


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η New Health System (NHS) έχοντας σαν στόχο αφενός την συνεχή βελτίωση των διαδικασιών λειτουργίας και εξυπηρέτησης των παροχών προγραμμάτων υγείας και αφετέρου τη διεκπεραίωση όλων των συμβατικών οικονομικών συμφωνιών μεταξύ των ασφαλιστικών εταιριών και των παρόχων υγείας παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:

1. Συντονιστικό Τηλεφωνικό call center το οποίο λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο και είναι επανδρωμένο με έμπειρο διοικητικό και νοσηλευτικό προσωπικό καθώς και με παρουσία ιατρού με ειδικότητα γενικής ιατρικής.

Το Call Center της NHS διαθέτει:

 • Σύγχρονο τηλεφωνικό κέντρο (ASTERIX PBX) με δυνατότητες συνεχούς αναβάθμισης.
 • Εξελιγμένη μηχανογραφική εφαρμογή καταχώρησης και παραγωγής στατιστικών στοιχείων (reports).
 • Διαδικτυακή εφαρμογή διασύνδεσης του call center με τους παρόχους υπηρεσιών υγείας των δικτύων της NHS.

Μέσω των παραπάνω υποδομών το τηλεφωνικό συντονιστικό κέντρο της NHS προσφέρει στα μέλη του:

 • Ενημέρωση για τις παροχές των προγράμματων.
 • Ενημέρωση για τα Συμβεβλημένα δίκτυα υγείας που υποστηρίζουν τις παροχές των προγραμμάτων υγείας.
 • Συντονισμό για χρήση των παροχών των προγραμμάτων υγείας από τα μέλη (κλείσιμο ραντεβού, οδηγίες, ενημέρωση των παρόχων υπηρεσιών υγείας για την κάλυψη των μελών και την οικονομική τους συμμετοχή/έκπτωση).
 • Ιατρική ενημέρωση και συντονισμό για την αντιμετώπιση έκτατου περιστατικού υγείας.
 • Ενημέρωση για εφημερεύοντα φαρμακεία και νοσοκομεία.

2. Διαχείριση παροχών των προγραμμάτων υγείας που δημιουργούνται από τη εταιρία αλλά και ήδη υπαρχόντων προγραμμάτων ασφαλιστικών εταιριών.

Η συγκεκριμένη διαχείριση πραγματοποιείται από εξειδικευμένο τμήμα της εταιρίας το οποίο υποστηρίζεται από σύγχρονες μηχανογραφικές εφαρμογές καθώς και διαδικτυακή εφαρμογή επικοινωνίας με τους παρόχους υπηρεσιών υγείας.

Αναλυτικά αποτελέσματα αυτής της διαχείρισης παράγονται για οποιαδήποτε χρονική περίοδο λειτουργίας ενός ασφαλιστικού προγράμματος (reports), όπως:

 • Παρεχόμενες υπηρεσίες ανά ασφαλισμένο και ιατρικό πάροχο.
 • Κόστος υπηρεσιών ανά μέλος και ιατρικό πάροχο.
 • Μέσο κόστος ανά μέλος και ιατρική υπηρεσία.
 • Μέσο κόστος ανά ιατρικό πάροχο και οποιοδήποτε άλλο report είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση λειτουργίας ενός προγράμματος ή ενός χαρτοφυλακίου ασφαλισμένων.

3. Έκδοση (καταχώρηση αιτήσεων-U/W-Προασφαλιστικός έλεγχος) και εκτύπωση ασφαλιστηρίων συμβολαίων υγείας για λογαριασμό συνεργαζομένων ασφαλιστικών εταιριών μέσα στα πλαίσια διαδικασιών και οδηγιών που έχουν συμφωνηθεί (διασύνδεση μηχανογραφικών συστημάτων).

4. Έλεγχος αναγκαιότητας και πορείας νοσηλειών σε συνεργασία με πιστοποιημένες ελεγκτικές εταιρίες.

 • Διαχείριση απολογιστικών αποζημιώσεων που παράγονται από τις παροχές ασφαλιστικών προγραμμάτων υγείας (διακανονισμός φακέλου αποζημίωσης).
 • Διαχείριση εκκαθάριση αποτελέσματος Capitation αμοιβής, προς παρόχους υπηρεσιών υγείας για λογαριασμό των ασφαλιστικών εταιριών.
 • Διαχείριση απευθείας πληρωμών για ιατρικές και μη υπηρεσίες υγείας που πραγματοποιούνται στα δίκτυα υγείας της New Health System.

Τεχνολογικη Υποδομή

Δομημένη Καλωδίωση

UTP Κατηγορίας 6

Θέσεις εργασίας (Capacity)

200

Μέγιστος όγκος κλήσεων / Ώρα Με μέση διάρκεια κλήσης 60’’/120’’/180’’

1.200 / 600 / 400

Τηλεφωνικές γραμμές

2 PRI, 3 ISDN

Πάροχοι Τηλεπικοινωνιών

FORTHNET, CYTA, COSMOTE , HOL

Τύπος Τηλεφωνικού κέντρου

ASTERIX PBX

Τηλεφωνικές Συσκευές / Κεφαλόφωνα

CISCO

Καταγραφικό Κλήσεων

ASTERIX PBX

Λογισμικό Τηλεφωνικού κέντρου

ASTERIX PBX

Το τηλεφωνικό Κέντρο διαθέτει...

Skill based routing, CLID Routing, Priority Routing, Threshold Routing, ACD, CTI, IVR

Σύστημα μηνυμάτων

ASTERIX PBX

Ηχογράφηση Κλήσεων

ASTERIX PBX

Στατιστικά κλήσεων

ASTERIX PBX

Servers

2 Χ HP GS Raid 1