Τηλέφωνο

Συντονιστικό Κέντρο

24 | 7 | 365

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Πρωτοβάθμια Περίθαλψη

Ιατρικές επισκέψεις, Διαγνωστικές εξετάσεις, Checkup, Οδοντιατρικές πράξεις, Φυσιοθεραπευτικές πράξεις, Οφθαλμολογικές πράξεις, Λογοθεραπεία, Ψυχολογική υποστήριξη κ.α.

Δημιουργία & Διαχείριση προγραμμάτων υγείας

Ιατρικές επισκέψεις, Διαγνωστικές εξετάσεις, Checkup, Οδοντιατρικές πράξεις, Φυσιοθεραπευτικές πράξεις, Οφθαλμολογικές πράξεις, Λογοθεραπεία, Ψυχολογική υποστήριξη κ.α.