Τηλέφωνο

Συντονιστικό Κέντρο

24 | 7 | 365
  • ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΛΟΓΟΥ - ΟΜΙΛΙΑΣ - ΜΑΘΗΣΗΣ

    Απεριόριστες Λογοθεραπευτικές συνεδρίες

Η N.H.S. αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα των προβλημάτων που παρουσιάζονται σε σχέση με το λόγο, την ομιλία και την μάθηση στην παιδική ηλικία, προσφέρει στα μέλη του τις παρακάτω ιατρικές υπηρεσίες σε συνεργασία με πρότυπα κέντρα Λογοθεραπείας:

i) Μία (1) Δωρεάν αξιολόγηση λόγου και ομιλίας

ii) Μία (1) Δωρεάν αξιολόγηση παιδοψυχιατρικών διαταραχών

iii) Απεριόριστες Λογοθεραπευτικές συνεδρίες
με συμμετοχή το ποσόν των είκοσι (20) ευρώ ανά συνεδρία.

Τα Λογοθεραπευτικά κέντρα του δικτύου αναλαμβάνουν όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται για έγκριση λογοθεραπευτικών συνεδριών με παραπεμτικό ΕΟΠΠΥ όπως:

Ιατρική Γνωμάτευση για την αρμόδια επιτροπή του ΕΟΠΠΥ

Διαδικασία έγκρισης των συνεδρίων από την επιτροπή

Παροχή Δωρεάν των συνεδρίων μέχρι την τελική έγκριση και πληρωμή των μελών του προγράμματος από τον ΕΟΠΠΥ