Τηλέφωνο

Συντονιστικό Κέντρο

24 | 7 | 365
  • Ανθρώπινο Δυναμικό

    Με μακρόχρονη εμπειρία στον ασφαλιστικό χώρο

Ανθρώπινο Δυναμικό

New Health System

Η New Health System έχει δημιουργηθεί από ανθρώπους με μακρόχρονη εμπειρία στον ασφαλιστικό χώρο καθώς και στον χώρο παροχής υπηρεσιών υγείας. Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας αποτελείται από μία ομάδα εξειδικευμένων υπαλλήλων στον τομέα των ασφαλιστικών προϊόντων υγείας, των statistics, των data analysis, του risk management καθώς και υπαλλήλων εξειδικευμένων στην εξυπηρέτηση προγραμμάτων υγείας. Καθοριστικό ρόλο στη δραστηριότητα των εταιριών του Ομίλου “NHS” είναι οι επιστημονικοί σύμβουλοί της, καθώς αξιολογούν και παρακολουθούν τις βέλτιστες επιλογές συνεργασιών με παρόχους υγείας σε κάθε χώρα.