Λεωφόρος Κηφισίας 230, 15231, Χαλάνδρι, 2106771550

Μέτρον Υγείας Προγράμματα Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης

Απεριόριστες Ιατρικές Επισκέψεις

Α. ΣΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ

ΥΓΕΙΑ-ΜΗΤΕΡΑ
Δωρεάν στις ειδικότητες: Παθολόγου, Καρδιολόγου, Γυναικολόγου, Ορθοπεδικού, Χειρουργού, Ωτορινολαρυγγολόγου, Ουρολόγου.
Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Γαστρεντερολόγου, Δερματολόγου, Ενδοκρινολόγου, Οφθαλμίατρου, Νευρολόγου, Αγγειολόγου.

ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ
Δωρεάν στις ειδικότητες: Παθολόγου, Καρδιολόγου, Ορθοπεδικού, Χειρουργού, Γυναικολόγος, ΩΡΛ, Νευροχειρούργου.
Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Ουρολόγου, Πνευμονολόγου, Γαστρεντερολόγου, Νεφρολόγου, Αγγειολόγου, Νευρολόγου.

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
Δωρεάν στις ειδικότητες: Παθολόγου, Καρδιολόγου, Ορθοπεδικού, Χειρουργού, Γυναικολόγου, ΩΡΛ.
Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Γαστρεντερολόγου, Δερματολόγου, Οφθαλμίατρου, Ουρολόγου, Πνευμονολόγου.

ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ
Δωρεάν στις ειδικότητες: Παθολόγου, Καρδιολόγου, Ορθοπεδικού, Χειρουργού.
Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Δερματολόγου, ΩΡΛ, Ενδοκρινολόγου, Ουρολόγο.

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Δωρεάν στις ειδικότητες: Παθολόγου, Καρδιολόγου, Ορθοπεδικού, Χειρουργού.
Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: ΩΡΛ, Ουρολόγου, Οφθαλμίατρου.

ΙΑΤΡΙΚΟ ΦΑΛΗΡΟΥ
Δωρεάν στις ειδικότητες: Παθολόγου, Καρδιολόγου, Ορθοπεδικού, Χειρουργού.
Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Γυναικολόγου, Δερματολόγου, ΩΡΛ, Οφθαλμίατρου, Ουρολόγου, Γαστρεντερολόγου, Πνευμονολόγου.

ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δωρεάν στις ειδικότητες: Παθολόγου, Καρδιολόγου, Ορθοπεδικού, Χειρουργού, Γυναικολόγου, ΩΡΛ.
Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Οφθαλμίατρου, Πνευμονολόγου.

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ (με δυνατότητα συνταγογράφησης ΕΟΠΥΥ)
Δωρεάν στις ειδικότητες: Παθολόγου, Καρδιολόγου, Ορθοπεδικού, Χειρουργού, Γυναικολόγου, Ω.Ρ.Λ, Ουρολόγου, Ενδοκρινολόγου/Διαβητολόγου.
Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Οφθαλμίατρου,Νευρολόγου, Νευροχειρούργου, Δερματολόγου, Γαστρεντερολόγου, Πνευμονολόγου, Αγγειοχειρούργου.

MEDITERRANEO HOSPITAL (με δυνατότητα συνταγογράφησης ΕΟΠΥΥ)
Δωρεάν στις ειδικότητες: Παθολόγου, Καρδιολόγου, Ορθοπεδικού, Χειρουργού.
Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Γυναικολόγου, Δερματολόγου, ΩΡΛ, Οφθαλμίατρου, Ουρολόγου, Ενδοκρινολόγου, Ρευματολόγου, Γαστρεντερολόγου, Πνευμονολόγου, Ογκολόγου, Ηπατολόγου, Διαβητολόγου, Λοιμωξοιολόγου, Γναθοχειρουργού, Θωρακοχειρουργού, Καρδιοχειρουργού, Νευρολόγου, Νευροχειρουργού.

METROPOLITAN HOSPITAL (με δυνατότητα συνταγογράφησης ΕΟΠΥΥ)
Δωρεάν στις ειδικότητες: Παθολόγου, Καρδιολόγου, Ορθοπεδικού, Χειρουργού, Γυναικολόγου, ΩΡΛ, Πνευμονολόγου, Γαστρεντερολόγου.
Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Ρευματολόγου, Διαβητολόγου, Αγγειολόγου, Νευρολόγου, Οφθαλμιάτρου, Ενδοκρινολόγου.

ΠΕΙΡΑΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ (με δυνατότητα συνταγογράφησης ΕΟΠΥΥ)
Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Παθολόγου, Καρδιολόγου, Ορθοπεδικού, ΩΡΛ, Οφθαλμίατρου, Ουρολόγου, Χειρουργού, Γαστρεντερολόγου, Πλαστικού Χειρούργου, Αγγειολόγου, Νεφρολόγου, Πνευμονολόγου, Αιματολόγου, Ηπατολόγου, Διαβητολόγου.

DOCTORS HOSPITAL (με δυνατότητα συνταγογράφησης ΕΟΠΥΥ)
Δωρεάν στις ειδικότητες: Παθολόγου, Καρδιολόγου, Ορθοπεδικού, ΩΡΛ, Ουρολόγου, Χειρουργού, Γαστρεντερολόγου, Πλαστικού Χειρούργου, Αγγειολόγου, Νεφρολόγου, Πνευμονολόγου, Αιματολόγου, Ηπατολόγου, Διαβητολόγου.
Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Δερματολόγου.

ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΕΙΟ
Δωρεάν στις ειδικότητες: Παθολόγου, Καρδιολόγου, Χειρουργού, Ορθοπεδικού, Γυναικολόγου, Γαστρεντερολόγου, Πνευμονολόγου.
Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Ρευματολόγου, Διαβητολόγου, Αγγειολόγου, ΩΡΛ, Ουρολόγου, Νευρολόγου, Νευροχειρουργού, Οφθαλμίατρου, Ενδοκρινολόγου, Αιματολόγου, Ηπατολόγου.

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (με δυνατότητα συνταγογράφησης ΕΟΠΥΥ)
Δωρεάν στις ειδικότητες: Παθολόγου, Καρδιολόγου, Χειρουργού.
Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Γαστρεντερολόγου, Ενδοκρινολόγου, Ορθοπεδικού, Οφθαλμίατρου, ΩΡΛ, Ουρολόγου, Πνευμονολόγου, Θωρακοχειρουργού.

ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δωρεάν στις ειδικότητες: Παθολόγου, Καρδιολόγου, Χειρουργού.
Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Ορθοπεδικού, ΩΡΛ, Οφθαλμίατρου, Ουρολόγου, Γαστρεντερολόγου, Διαιτολόγου, Πλαστικού Χειρούργου.

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Δωρεάν στις ειδικότητες: Παθολόγου, Καρδιολόγου, Χειρουργού, Γυναικολόγου.

ΑΝΑΣΣΑ ΒΟΛΟΣ (με δυνατότητα συνταγογράφησης ΕΟΠΥΥ)
Δωρεάν στις ειδικότητες: Παθολόγου, Καρδιολόγου, Ορθοπεδικού, Χειρουργού.
Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Πνευμονολόγου, Οφθαλμιάτρου, Ογκολόγου, Παιδιάτρου και Παιδοχειρουργού.

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΔΕΣΣΑ
Δωρεάν στις ειδικότητες: Παθολόγου, Καρδιολόγου, Χειρουργού, Γυναικολόγου.2. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΜΗΤΕΡΑ
Δωρεάν στις ειδικότητες: Παιδιάτρου και Παιδοχειρουργού, ΠαιδοΩΡΛ.
Με συμμετοχή τριάντα (30) ευρώ στις ειδικότητες: Δερματολόγου, Ορθοπεδικόυ, Ουρολόγου, Οφθαλμίατρου, ΩΡΛ, Γαστρεντερολόγου, Νευρολόγου, Αλλεργιολόγου.

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
Δωρεάν στις ειδικότητες: Παιδιάτρου και Παιδοχειρουργού.

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ (με δυνατότητα συνταγογράφησης ΕΟΠΥΥ)
Δωρεάν στις ειδικότητες: Παιδιάτρου και Παιδοχειρουργού.
Με συμμετοχή τριάντα (30) ευρώ στις ειδικότητες: Ορθοπεδικού, Οφθαλμίατρου, ΩΡΛ, Ενδοκρινολόγου.

ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ
Δωρεάν στις ειδικότητες: Παιδιάτρου και Παιδοχειρουργού.

METROPOLITAN ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Δωρεάν στις ειδικότητες: Παιδιάτρου και Παιδοχειρουργού.
Με συμμετοχή τριάντα (30) ευρώ στις παιδιατρικές ειδικότητες: Δερματολόγου, Ορθοπεδικού, ΩΡΛ, Οφθαλμιάτρου, Χειρουργού, Νευροχειρουργού.

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δωρεάν στις ειδικότητες: Παιδιάτρου και Παιδοχειρουργού.

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (με δυνατότητα συνταγογράφησης ΕΟΠΥΥ)
Δωρεάν στις ειδικότητες: Παιδιάτρου.
Με συμμετοχή είκοσι (20) ευρώ στις ειδικότητες: Ωτορινολαρυγγολόγου.
Β. ΣΤΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ

1. Ιατρικές επισκέψεις & Διαγνωστικό κέντρο)


Πολυιατρείο ΑΘΗΝΑΣ (όμιλος ΥΓΕΙΑ)
Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Παθολόγου, Καρδιολόγου, Ορθοπεδικού, Δερματολόγου, ΩΡΛ, Οφθαλμίατρου, Ενδοκρινολόγου.

Πολυιατρείο Δυτικής ΑΘΗΝΑΣ (όμιλος ΥΓΕΙΑ)
Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Παθολόγου, Καρδιολόγου, Ορθοπεδικού, Δερματολόγου, ΩΡΛ, Οφθαλμίατρου, Ενδοκρινολόγου.

Πολυιατρείο ΠΡΑΞΙΣ ΥΓΕΙΑΣ (Χαλάνδρι)
Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Παθολόγου, Καρδιολόγου, Ορθοπεδικού, Παιδιάτρου, Γυναικολόγου, Χειρουργού, ΩΡΛ, Ουρολόγου, Οφθαλμίατρου, Πνευμονολόγου, Ενδοκρινολόγου, Δερματολόγου, Γαστρεντερολόγου, Νεφρολόγου, Νευρολόγου, Αλλεργιολόγου, Ρευματολόγου, Ψυχιάτρου.

Πολυιατρείο ORTHObiotiki (Μαρούσι)
Δωρεάν στις ειδικότητες: Πλαστικού Χειρούργου(1/έτος)
Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Παθολόγου, Καρδιολόγου, Γυναικολόγου, ΩΡΛ, Ορθοπεδικού, Γηριάτρου, Αλλεργιολόγου.

Πολυιατρείο Medimall (Αμπελόκηποι)
Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Καρδιολόγου, Γυναικολόγου.

Πολυιατρείο Ιατρόκοσμος (Αμπελόκηποι / Γκύζη)
Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Παιδιάτρου, Ενδοκρινολόγου, Παθολόγου, Χειρουργού, Ουρολόγου, Ανδρολόγου, ΩΡΛ, Γυναικολόγου, Δερματολόγου, Γαστρεντερολόγου, Καρδιολόγου.

Πολυιατρείο Ιατρική Μέριμνα (Κηπούπολη-Πετρούπολη)
Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Παθολόγου, Χειρουργού, Καρδιολόγου.

Πολυιατρείο Βριλησσίων ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ-ΙΑΣΙΣ
Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Παθολόγου, Καρδιολόγου, Ορθοπεδικού, Δερματολόγου, ΩΡΛ, Οφθαλμίατρου, Ενδοκρινολόγου , Γυναικολόγου,Ουρολόγου, Πνευμονολόγου,Ρευματολόγου, Πλαστικού Χειρούργου, Γαστρεντερολόγου.

Πολυιατρείο Medi Family Athens (Αθήνα)
Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Παθολόγου, Ορθοπεδικού, Γυναικολόγου, Δερματολόγου, Γενικού Ιατρού.

Πολυιατρείο MY DOCTOR (Λάρισα)
Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Παθολόγου, Χειρουργού, Οφθαλμίατρου, ΩΡΛ, Ορθοπεδικού, Kαρδιολόγου.

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ (Θεσσαλονίκη)
Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Γενικού ιατρού, Παθολόγου, Καρδιολόγου, Γυναικολόγου, Ορθοπεδικού, Χειρουργού, Παιδιάτρου, Πνευμονολόγου, ΩΡΛ.

Πολυιατρείο Β ΔΙΑΓΝΩΣΗ (Πάτρα)
Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Γενικού Ιατρού, Kαρδιολόγου, Πνευμονολόγου.

Πολυιατρείο Β ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΗ (Αίγιο)
Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Kαρδιολόγου.

Πολυιατρείο Γυναίκας Υγεία (Μαρούσι)
Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Δερματολόγου.

Πολυιατρείο Lifecheck (Μεσογείων)
Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Παθολόγου, ΩΡΛ.

Πολυιατρείο Lifecheck (Βας.Σοφίας)
Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Παθολόγου.

Πολυιατρείο MediOne ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΙ
Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Παθολόγου.

Πολυιατρείο Διάγνωση Πάρου
Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Γενικού Ιατρού.

Πολυιατρείο MEDI CITY (Βριλησσίων - Ν. Ψυχικού - Φάρου Ψυχικού - Γουδί)
Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Καρδιολόγου, Γαστρεντερολόγου.

Πολυιατρείο Medihall
Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Γενικού ιατρού, γενικού χειρούργου, παιδιάτρου, γυναικολόγου, ορθοπεδικού, καρδιολόγου, ουρολόγου, γαστρεντερολόγου, οφθαλμίατρου.

Σε όλα τα παραπάνω Πολυιατρεία

• Παρέχεται η δυνατότητα πραγματοποίησης διαγνωστικών εξετάσεων και πράξεων
• Παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης του δημόσιου ασφαλιστικού φορέα Ε.Ο.Π.Π.Υ.
• Το κόστος της τυχόν ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ΕΟΠΥΥ περιλαμβάνεται στη συμμετοχή των 10 Ευρώ.
Σε συγκεκριμένα από τα παραπάνω πολυιατρεία παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης (χωρίς ιατρική επίσκεψη) με συμμετοχή ασφαλισμένου 5 Ευρώ.2. Ιατρικές επισκέψεις

Πολυιατρείο Medica (Αγ. Στέφανος)
Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Γυναικολόγου, Δερματολόγου, Πνευμονολόγου, Ουρολόγου, Νευρολόγου, Χειρουργού, Γαστρεντερολόγου.

Πολυιατρείο MEDIKON (κέντρο Θεσσαλονίκης)
Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Παθολόγου, Γυναικολόγου, Οφθαλμίατρου, Δερματολόγου, Πνευμονολόγου, Ουρολόγου, Νευρολόγου, Χειρουργού, Γαστρεντερολόγου.

Πολυιατρείο Ιατρόπολις (Θεσσαλονίκη / Καλαμαριά)
Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Παθολόγου, Καρδιολόγου, Γυναικολόγου, Ορθοπεδικού, ΩΡΛ, Χειρουργού.

Σε όλα τα παραπάνω συμβεβλημένα Πολυιατρεία

• Παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης του δημόσιου ασφαλιστικού φορέα Ε.Ο.Π.Π.Υ.
• Το κόστος της τυχόν ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ΕΟΠΥΥ περιλαμβάνεται στη συμμετοχή των 10 Ευρώ.Γ. ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ

Παρέχονται Απεριόριστες Ιατρικές Επισκέψεις σε ιδιωτικά ιατρεία, σε όλες τις ιατρικές ειδικότητες, σε επιλεγμένο Πανελλαδικό δίκτυο (1800) ιδιωτικών ιατρείων, με δυνατότητα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), με συμμετοχή των μελών του προγράμματος:

Το ποσό των δεκαπέντε ευρώ (15 €) ανά επίσκεψη στην επικράτεια.
Το ποσό των είκοσι ευρώ (20 €) ανά επίσκεψη για Αττική και Θεσσαλονίκη.

Στο Πανελλαδικό δίκτυο των ιδιωτικών ιατρείων:
• Παρέχεται Δωρεάν επανεξέταση (δεύτερη επίσκεψη) για την αξιολόγηση των διαγνωστικών εξετάσεων.
• Παρέχεται η δυνατότητα πραγματοποίησης διαγνωστικών εξετάσεων και πράξεων.
• Παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης του δημόσιου ασφαλιστικού φορέα Ε.Ο.Π.Π.Υ.
• Το κόστος της τυχόν ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ΕΟΠΥΥ περιλαμβάνεται στη συμμετοχή των ασφαλισμένων / Συνδρομητών του προγράμματος.

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα διαφοροποίησης των παραπάνω αναφερομένων ιατρικών ειδικοτήτων ανά Νοσηλευτικό ίδρυμα/Πολυιατρείο, με βάση την πολιτική οργάνωσης των παρεχομένων ιατρικών ειδικοτήτων στα εξωτερικά ιατρεία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων και Πολυιατρείων, μελών του Συμβεβλημένου Δικτύου.Απεριόριστες Διαγνωστικές εξετάσεις

Στα Νοσηλευτικά ιδρύματα, Διαγνωστικά κέντρα και Πολυιατρεία του Συμβεβλημένου δικτύου παρεχεται:

• Με χρήση ηλεκτρονικού παραπεμπτικού ΕΟΠΥΥ: 100% παροχή

• Χωρίς χρήση ηλεκτρονικού παραπεμπτικού ΕΟΠΥΥ με συμετοχή των μελών:

i. 15% στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα,
ii. Όπως αυτή ορίζεται ανά εξέταση στον τιμοκατάλογο Διαγνωστικών Εξετάσεων NHS που δημιουργήθηκε και ισχύει για το σύνολο των συνεργαζομένων Διαγνωστικών κέντρων / Πολυιατρείων Πανελλαδικά.

Οι διαγνωστικές εξετάσεις παρέχονται ανεξαρτήτως ηλικίας ή προυπάρχουσας πάθησης.

Ετήσιος προληπτικός έλεγχος (check up)

1. Στις κλινικές και στα πολυιατρεία του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Ομίλου Ευρωκλινικής, Όμιλος EUROMEDICA, Mediterraneo Hospital, Γενική κλινική (Θεσσαλονίκη), Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο, Ιατρικό Κρήτης, Ιατρικό Χανίων, παρέχεται:
Ενας (1) Δωρεάν ετήσιος αιματολογικός έλεγχος που περιλαμβάνει:
Γενική αίματος
ΤΚΕ
Γενική ούρων
Σάκχαρο
Χοληστερόλη ολική
Τριγλυκερίδια
καθώς και Ηπαττικό έλεγχο (Για μέλη του προγράμματος άνω των 14 ετών) που περιλαμβάνει:
SGOT
SGPT
γ-GT

2. Στις κλινικές και στα πολυιατρεία του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Ομίλου Ευρωκλινικής, Πειραϊκό Θεραπευτήριο, παρέχεται:
Ένας (1) Δωρεάν ετήσιος Οφθαλμολογικός έλεγχος (για μέλη του προγράμματος άνω των 14 ετών), που περιλαμβάνει:
Μέτρηση της οπτικής οξύτητας
Μέτρηση της Διάθλασης (Διαθλασίμετρο)
Τονομέτρηση
Εξέταση στην Σχισμοειδή λυχνία

3.Σε επιλεγμένο δίκτυο Oδοντιατρικών κέντρων και Oδοντιατρείων επανδρωμένων από έμπειρους και εξειδικευμένους Οδοντιάτρους (περιοδοντολόγους, ενδοδοντιστές, προσθετολόγους, χειρουργούς στόματος και ορθοδοντικούς) παρέχονται:
Δωρεάν Οδοντιατρικές υπηρεσίες πρόληψης που περιλαμβάνουν:
Ετήσιο καθαρισμό δοντιών / στίλβωση / φθορίωση
Προληπτικό - Ακτινογραφικό έλεγχο
Έκδοση πιστοποιητικού μετά από εξέταση (σχολική χρήση)
Αντιμετώπιση έκτατου περιστατικού

4. Η N.H.S. αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα των προβλημάτων που παρουσιάζονται σε σχέση με το λόγο, την ομιλία και την μάθηση στην παιδική ηλικία, προσφέρει στα μέλη του τις παρακάτω ιατρικές υπηρεσίες σε συνεργασία με πρότυπα κέντρα Λογοθεραπείας:
i) Μία (1) Δωρεάν αξιολόγηση λόγου και ομιλίας ετησίως
ii) Μία (1) Δωρεάν αξιολόγηση παιδοψυχιατρικών διαταραχών ετησίως

Παροχή εξόδων ατυχήματος

Η New Health System με το πρόγραμμα «Μέτρον Υγείας» καλύπτει το 70% των εξόδων μετά από ατύχημα στα εξωτερικά ιατρεία συνεργαζομένων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και έως του ποσού των 200 ευρώ ανά περιστατικό.

Τα έξοδα αφορούν:

• Tην αμοιβή του ιατρού που πραγματοποιεί ιατρική πράξη-επέμβαση.
• Χρεώσεις νοσοκομείου για την ιατρική πράξη.
• Υγειονομικό υλικό (ράμματα, γύψος, νάρθηκας κ.α.) - (Εξαιρούνται φάρμακα)

Το μέλος καταβάλλει το ποσοστό της συμμετοχής του (30%) απευθείας στο συμβεβλημένο νοσηλευτικό ίδρυμα.

Οφθαλμολογική παροχή

1. Στις κλινικές και στα πολυιατρεία του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Ομίλου Ευρωκλινικής, Πειραϊκό Θεραπευτήριο, Γενική κλινική (Θεσσαλονίκη) και σε συμβεβλημένα οφθαλμολογικά κέντρα παρέχεται:
Ένας (1) Δωρεάν Οφθαλμολογικός έλεγχος ετησίως (για μέλη άνω των 14 ετών), που περιλαμβάνει:
Μέτρηση της οπτικής οξύτητας
Μέτρηση της Διάθλασης (Διαθλασίμετρο)
Τονομέτρηση
Εξέταση στην Σχισμοειδή λυχνία

2. Σε δίκτυο σύγχρονων Οφθαλμολογικών χειρουργικών κέντρων παρέχεται:
Διόρθωση Διαθλαστικών ανωμαλιών με Laser (Μυωπία, αστιγματισμό, στραβισμό, υπερμετρωπία και πρεσβυωπία).
Mε συμμετοχή των μελών του προγράμματος το ποσόν των 1200-1500 ευρώ (και οι δύο οφθαλμοί), ανάλογα την μέθοδο που θα ακολουθηθεί (PRK, LASIC, LASIC FEMTO)
Στο παραπάνω ποσό συμμετοχής συμπεριλαμβάνεται, ο προεγχειρητικός έλεγχος, η επέμβαση, η αμοιβή του χειρουργού και ο μετεγχειρητικός έλεγχος.

3.Στα συμβεβλημένα οπτικά καταστήματα "ANASTASIADIS OPTICAL STORES" & ΟΠΤΟΤΥΠΟ, παρέχονται:
i) Δωρεάν αγορά γυαλιών και φακών επαφής αξίας έως του ποσού των 250 ευρώ (με χρήση έγκυρου παραπεμπτικού ΕΟΠΠΥ).
ii) Για αγορά γυαλιών ή φακών επαφής αξίας άνω των εκατό (100) ευρώ παρέχεται:
Είτε επιδότηση 80 ευρώ.
Είτε συμμετοχή του μέλους 40% στο κόστος αγοράς

Το μέλος επιλέγει την επιδότηση ή την συμμετοχή ανάλογα το κόστος αγοράς των γυαλιών οράσεως ή των φακών επαφής

Οδοντιατρική παροχή

Σε επιλεγμένο δίκτυο Oδοντιατρικών κέντρων και Oδοντιατρείων επανδρωμένων από έμπειρους και εξειδικευμένους Οδοντιάτρους (περιοδοντολόγους, ενδοδοντιστές, προσθετολόγους, χειρουργούς στόματος και ορθοδοντικούς) παρέχονται:

i) Δωρεάν Οδοντιατρικές υπηρεσίες πρόληψης που συμπεριλαμβάνουν:
Ετήσιο καθαρισμό δοντιών / στίλβωση / φθορίωση
Προληπτικό - Ακτινογραφικό έλεγχο
Έκδοση πιστοποιητικού μετά από εξέταση (σχολική χρήση)
Αντιμετώπιση έκτατου περιστατικού

ii) Οδοντιατρικές υπηρεσίες που παρέχουν πλήρως τον χώρο της θεραπευτικής / χειρουργικής οδοντιατρικής καθώς και τον τομέα της αισθητικής οδοντιατρικής
έως και50% επί συγκεκριμένου τιμοκαταλόγου, κοινού για όλα τα Οδοντιατρικά κέντρα του δικτύου.

Συγκεκριμένα καλύπτονται πλήρως οι παρακάτω τομείς:
Γενική Οδοντιατρική
Παιδοδοντία
Ορθοδοντική Ενηλίκων-Παιδιών
Αισθητική Οδοντιατρική
Γναθοχειρουργική
Εμφυτευματολογία
Περιοδοντολογία
Ενδοδοντία
Προσθετική (Ακίνητη-Κινητή)

Φυσιοθεραπευτική παροχή

Σε επιλεγμένο Πανελλαδικό δίκτυο φυσιοθεραπευτικών κέντρων
που χρησιμοποιούν παραδοσιακές μεθόδους αποκατάστασης σε συνδυασμό με τη χρήση μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας και ειδικών τεχνικών, οι οποίες πραγματοποιούνται από εξειδικευμένους πτυχιούχους φυσιοθεραπευτές παρέχονται:

i) Απεριόριστες Φυσιοθεραπευτικές συνεδρίες με συμμετοχή των μελών δέκα πέντε ευρώ (15) ανά συνεδρία.
Ο τρόπος αποθεραπείας (εξατομικευμένο πρόγραμμα) δημιουργείται από ένα σύνολο φυσιοθεραπευτικών πράξεων ανάλογα με την πάθηση και το ιατρικό ιστορικό κάθε ασθενή, παρέχοντας:
Ηλεκτροθεραπείες
Ασκήσεις με όργανα
Υπέρηχα - Laser
Διαθερμίες
Ψυχρά / θερμά επιθέματα
Παραφινόλουτρα
Μαγνητικά πεδία
Δυνόλουτρα
Χειρομαλάξεις- Έλξεις
Κινησιοθεραπεία
Ηλεκτρομαλάξεις

ii) Απεριόριστες Εξειδικευμένες Φυσιοθεραπευτικές πράξεις,
με συμμετοχή των μελών με ποσοστό έως πενήντα επί τοις εκατό (50%) επί του τιμοκαταλόγου των συμβεβλημένων Φυσιοθεραπευτικών κέντρων, όπως:
Έλξεις DRS, Ιοντοφόρηση, shock waves therapy, Biofeedback, Ισοκινητική ενδυνάμωση, Ασκήσεις ιδιοδετικότητας, ειδικές τεχνικές κινησιοθεραπείας κ.α.

Εναλλακτική / Ολιστική ιατρική

H Εναλλακτική / Ολιστική ιατρική χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια να ασχολείται με τον άνθρωπο ως "Ολον", δηλαδή να εξετάζει τα θέματα της υγείας του σε όλα τα επίπεδα -σωματικό, διανοητικό, συναισθηματικό, κοινωνικό, πνευματικό και εκείνο της σχέσης του με το περιβάλλον.
Η N.H.S. αναγνωρίζοντας τη σημασία της Εναλλακτικής ιατρικής στην «ολιστική» αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας και με στόχο αφενός την καλύτερη δυνατή φυσική λειτουργία του ανθρώπινου σώματος και αφετέρου την ψυχολογική και κοινωνική υγεία αυτού, προχώρησε στη δημιουργία και λειτουργία ενός δικτύου υπηρεσιών υγείας αποτελούμενο από ιατρούς Ομοιοπαθητικούς και ιατρούς Βελονιστές στο οποίο παρέχονται:

i) Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις σε ιατρούς Ομοιοπαθητικούς
με συμμετοχή των μελών του προγράμματος τριάντα (30) Ευρώ ανά επίσκεψη

ii) Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις σε ιατρούς Βελονιστές
με συμμετοχή των μελών του προγράμματος είκοσι πέντε (25) Ευρώ ανά επίσκεψη.

Ψυχολογική Υποστήριξη - Διατροφή

Η N.H.S. αναγνωρίζοντας την σημασία της ψυχολογικής και κοινωνικής υγείας αλλά και της διατροφής στην αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας, προχώρησε στην δημιουργία και λειτουργία ενός δικτύου υπηρεσιών υγείας αποτελούμενο από ψυχολόγους και Διαιτολόγους / Διατροφολόγους παρέχοντας:

i) Δωρεάν τηλεφωνική ψυχολογική υποστήριξη
Παρέχεται εργάσιμες ημέρες από τις 08:00 έως 20:00

ii) Απεριόριστες συνεδρίες συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης στα ιατρεία των Ψυχολόγων του δικτύου,
με συμμετοχή των μελών του προγράμματος με το ποσόν των είκοσι πέντε (25) ευρώ ανά συνεδρία.

iii) Απεριόριστες online (email / Skype)συνεδρίες συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης,
με συμμετοχή των μελών του προγράμματος σε προνομιακό κόστος που εξαρτάται από τον τύπο και τον αριθμό των συνεδριών ή μηνυμάτων καθώς και τη διάρκειά τους.

iv) Απεριόριστες επισκέψεις σε Διαιτολόγους / Διατροφολόγους
με συμμετοχή των μελών του προγράμματος με το ποσό των είκοσι (20) ευρώ ανά επίσκεψη.

Παροχή θεραπείας Λόγου - Ομιλίας - Μάθησης

Η N.H.S. αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα των προβλημάτων που παρουσιάζονται σε σχέση με το λόγο, την ομιλία και την μάθηση στην παιδική ηλικία, προσφέρει στα μέλη του τις παρακάτω ιατρικές υπηρεσίες σε συνεργασία με πρότυπα κέντρα Λογοθεραπείας:

i) Μία (1) Δωρεάν αξιολόγηση λόγου και ομιλίας

ii) Μία (1) Δωρεάν αξιολόγηση παιδοψυχιατρικών διαταραχών

iii) Απεριόριστες Λογοθεραπευτικές συνεδρίες
με συμμετοχή το ποσόν των είκοσι (20) ευρώ ανά συνεδρία.

Τα Λογοθεραπευτικά κέντρα του δικτύου αναλαμβάνουν όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται για έγκριση λογοθεραπευτικών συνεδριών με παραπεμπτικό ΕΟΠΠΥ όπως:

Ιατρική Γνωμάτευση για την αρμόδια επιτροπή του ΕΟΠΠΥ

Διαδικασία έγκρισης των συνεδρίων από την επιτροπή

Παροχή Δωρεάν των συνεδρίων μέχρι την τελική έγκριση και πληρωμή των μελών του προγράμματος από τον ΕΟΠΠΥ

Συντονιστικό κέντρο

Η New Health System (N.H.S.) έχοντας σαν στόχο αφενός την συνεχή βελτίωση των διαδικασιών λειτουργίας του προγράμματος και αφετέρου την ελαχιστοποίηση του χρόνου πραγματοποίησης αυτών, δημιούργησε και λειτουργεί Συντονιστικό Κέντρο 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο.
Το τηλεφωνικό συντονιστικό κέντρο της N.H.S. είναι επανδρωμένο με έμπειρο διοικητικό και νοσηλευτικό προσωπικό καθώς και με παρουσία ιατρού με ειδικότητα γενικής ιατρικής.

Η N.H.S. μέσω του τηλεφωνικού συντονιστικού κέντρου της προσφέρει στα μέλη των προγραμμάτων της:

Ενημέρωση για τις παροχές του προγράμματος και την λειτουργία αυτών.
Ενημέρωση για τα δίκτυα υγείας που υποστηρίζουν τις παροχές του προγράμματος.
Συντονισμό (κλείσιμο ραντεβού) για χρήση των παροχών του προγράμματος.
Ενημέρωση των συνδρομητών για την χρήση και πραγματοποίηση των Δωρεάν υπηρεσιών του ετήσιου προληπτικού ελέγχου της υγείας τους.
Συντονισμό για την αντιμετώπιση έκτατου περιστατικού υγείας.

Παροχή ασθενοφόρου

Η N.H.S. για την αντιμετώπιση μεταφοράς των μελών των προγραμμάτων της που βρίσκονται σε κατάσταση αδυναμίας μετακίνησης, δίνει τη δυνατότητα χρήσης των υπηρεσιών ασθενοφόρου το οποίο ανήκει στα συμβεβλημένα νοσηλευτικά ιδρύματα.
Η χρήση του ασθενοφόρου παρέχεται Δωρεάν σε περίπτωση νοσηλείας μέλους του προγράμματος.

Τιμολόγηση Προγράμματος

Για την συμμετοχή στο Πρόγραμμα "Μέτρον Υγείας"

Ένα (1) μέλος - 115 Ευρώ / ετησίως

Δύο (2) μέλη - 205 Ευρώ / ετησίως

Οικογενειακό (έως 6 μέλη) - 255 Ευρώ / ετησίως