Λεωφόρος Κηφισίας 230, 15231, Χαλάνδρι, 2106771550

Τα προγράμματα υγείας της New Health System (N.H.S.) παρέχουν υψηλού επιπέδου Οφθαλμολογικές υπηρεσίες στα μέλη του, μέσα από ένα δίκτυο επιλεγμένων Οφθαλμολογικών ιατρείων, Οφθαλμολογικών κέντρων, Πολυϊατρείων και των εξωτερικών ιατρείων των συνεργαζόμενων Νοσηλευτικών ιδρυμάτων.
Τα προγράμματα της N.H.S. παρέχουν στα μέλη τους:


Δωρεάν Οφθαλμολογικές υπηρεσίες πρόληψης που περιλαμβάνουν:

Α.
Έναν (1) Οφθαλμολογικό έλεγχο ετησίως στα εξωτερικά ιατρεία των συνεργαζομένων Νοσηλευτικών ιδρυμάτων καθώς και των Πολυϊατρείων αυτών, ο οποίος περιλαμβάνει:

  • Μέτρηση της οπτικής οξύτητας
  • Μέτρηση της Διάθλασης
  • Τονομέτρηση με Goldman
  • Εξέταση στη Σχισμοειδή λυχνία

Β. Διόρθωση Διαθλαστικών ανωμαλιών με Laser (Μυωπία, Αστιγματισμός, Στραβισμός, Υπερμετρωπία και Πρεσβυωπία) με συμμετοχή των μελών των προγραμμάτων με το ποσόν των 1200-1500 ευρώ (και οι δύο οφθαλμοί), ανάλογα τη μέθοδο που θα ακολουθηθεί (PRK-LASIK-LASIKFEMPTO).
Στο παραπάνω ποσό συμμετοχής συμπεριλαμβάνεται ο προεγχειρητικός έλεγχος, η επέμβαση, η αμοιβή του χειρουργού και ο μετεγχειρητικός έλεγχος.

Γ. Δωρεάν αγορά γυαλιών και φακών επαφής αξίας έως του ποσού των 250 ευρώ
(με χρήση έγκυρου παραπεμπτικού ΕΟΠΠΥ)

Για αγορά γυαλιών ή φακών επαφής αξίας άνω των εκατό (100) ευρώ παρέχεται:
Είτε
επιδότηση 80 ευρώ
Είτε
συμμετοχή του μέλους 40% στο κόστος αγοράς
Το μέλος επιλέγει την επιδότηση ή την συμμετοχή ανάλογα το κόστος αγοράς των γυαλιών οράσεως ή των φακών επαφής.
Οί παραπάνω παροχές οπτικών παρέχονται σε δίκτυο επιλεγμένων καταστημάτων οπτικών.