Τηλέφωνο

Συντονιστικό Κέντρο

24 | 7 | 365

Προφίλ Εταιρείας || NHS

Η NewHealthSystem «N.H.S.» δραστηριοποιείται στο χώρο της δημιουργίας και διαχείρισης προγραμμάτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας περίθαλψης για λογαριασμό Ασφαλιστικών Εταιρειών και Οργανισμών, με πιστοποίηση για την ποιότητα των υπηρεσιών της αλλά και των διαδικασιών που εφαρμόζει.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε Ελλάδα, Σερβία, Κύπρο, Αλβανία και Βουλγαρία και στο προσεχές διάστημα σχεδιάζει να αναπτυχθεί σε Αγγλία, Ρουμανία και Ουγγαρία.

Σε κάθε χώρα που αναπτύσσεται το «Σύστημα Υγείας» της «NHS» υποστηρίζεται από τους μεγαλύτερους και πιο αξιόπιστους ιατρικούς παρόχους με στόχο την ποιοτική παροχή υπηρεσιών ιατρικής περίθαλψης, σε όλο το φάσμα της πρωτοβάθμιας φροντίδας. Στο σύστημα υγείας «NHS» εντάσσονται τα πιο εξειδικευμένα νοσηλευτικά ιδρύματα, τα πιο προηγμένα τεχνολογικά διαγνωστικά κέντρα, πολυϊατρεία, φυσικοθεραπευτήρια, οφθαλμολογικά και οδοντιατρικά κέντρα καθώς και όλες οι ιατρικές ειδικότητες, παρέχοντας το σύνολο των υπηρεσιών της πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

Παράλληλα, η Εταιρεία υποστηρίζει και διαχειρίζεται προγράμματα δευτεροβάθμιας περίθαλψης για λογαριασμό Ασφαλιστικών Εταιρειών, σε συνεργασία με τα μεγαλύτερα νοσηλευτικά ιδρύματα.

Η NewHealthSystem Ελλάδος είναι πιστοποιημένη σε πρότυπα: ISO 90001:2015, στο σύστημα «Διαχείριση της ποιότητας» και ISO/iEC: 270001: 2013, στο σύστημα της «Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών».

Συνεργαζόμενες, Εταιρείες Ομίλου

New Health System

Safe Pet System

Η Safe Pet System, δημιουργεί και διαχειρίζεται προγράμματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης που εξασφαλίζουν υψηλού επιπέδου περίθαλψη στα κατοικίδια συντροφιάς (σκύλος & γάτα) των μελών/ ασφαλισμένων της και παράλληλα την ένταξή τους σε ένα σύστημα πρόσθετων παροχών και υπηρεσιών που αφορούν όλο το φάσμα της φροντίδας τους, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση και στην ποιοτική διαβίωσή τους.

New Health System D.O.O Beograd

Η New Health System D.O.O. Beograd, δραστηριοποιείται στο χώρο της δημιουργίας και διαχείρισης προγραμμάτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας περίθαλψης για λογαριασμό Ασφαλιστικών Εταιρειών και Οργανισμών, με πιστοποίηση για την ποιότητα των υπηρεσιών της αλλά και των διαδικασιών που εφαρμόζει.

New Health System Albania

Η New Health System Albania δημιούργησε και διαχειρίζεται ένα σύστημα πρωτοβάθμιας περίθαλψης που υποστηρίζεται από τους μεγαλύτερους ιατρικούς παρόχους σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Αλβανίας.

New Health System Bulgaria

Η New Health System Bulgaria δημιούργησε και διαχειρίζεται ένα σύστημα πρωτοβάθμιας περίθαλψης που υποστηρίζεται από τους μεγαλύτερους ιατρικούς παρόχους σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Βουλγαρίας.