Τηλέφωνο

Συντονιστικό Κέντρο

24 | 7 | 365
 • Το όραμά μας

Το όραμά μας & η αποστολή μας

Το όραμά μας

 • Να προσφέρουμε βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων μέσω του συστήματος υγείας.
 • Να δημιουργούμε και να προσφέρουμε προστιθέμενη αξία τόσο στην ασφάλεια, όσο και στην εξυπηρέτηση.
 • Να λαμβάνουμε ενεργό ρόλο στην δημιουργία και διαχείριση πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης των εταιρικών συνεργατών μας.
 • Η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού φορέα διαχείρισης προγραμμάτων υγείας με υψηλά standards λειτουργίας και η καθιέρωση την «NHS» ως ηγέτιδα στον χώρο.


Η αποστολή μας

 • Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες μας.
 • Οι επιλεγμένες συνεργασίες και συνέργιες στον χώρο δραστηριοποίησής της.
 • Η αξιοπιστία και αμεροληψία κατά τον παροχή των υπηρεσιών μας.
 • Η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού της εταιρείας και η αναβάθμιση της τεχνολογικής υποστήριξης.
 • Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουμε.
 • Η πλήρης κάλυψη και ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών μας.
 • Η αναβάθμιση και δημιουργία νέων υπηρεσιών για τους πελάτες μας.
 • Η τήρηση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών.
 • Η συνεχής βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης ποιότητας της εταιρείας.