Τηλέφωνο

Συντονιστικό Κέντρο

24 | 7 | 365
  • CHECK UP

    Δωρεάν ετήσια πρόληψη

Η New Health System (N.H.S.) αναγνωρίζοντας την σημασία της ιατρικής πρόληψης προσφέρει στα μέλη των προγραμμάτων της, ετήσιους προληπτικούς ελέγχους (Check-Ups), χωρίς συμμετοχή (Δωρεάν), όπως παρακάτω:

1. Αιματολογικό έλεγχο ο οποίος περιλαμβάνει:
Γενική αίματος, Γενική ούρων, ΤΚΕ, Σάκχαρο, Ολική Χοληστερόλη, HDL, LDL, Τριγλυκερίδια, Ολική χολερυθρίνη (TBL), SGOT, SGPT, γ-GT).

2. Οφθαλμολογικό έλεγχο ο οποίος περιλαμβάνει:
Έλεγχο οπτικής οξύτητας, Τονομέτρηση με Goldman, Μέτρηση στην Σχισμοειδή λυχνία.

3. Οδοντιατρικό έλεγχο ο οποίος περιλαμβάνει:
Έλεγχο της στοματικής κοιλότητας, Καθαρισμό οδόντων, Στίλβωση, Φθορίωση (παιδιά).

4. Λογοθεραπευτικό έλεγχο ο οποίος περιλαμβάνει:
Αξιολόγηση Λόγου, Ομιλίας και Μάθησης για παιδιά καθώς και τυχόν επαναξιολογήσεις κατά την διάρκεια της Θεραπείας, καθώς και αξιολόγηση παιδοψυχιατρικών διαταραχών

Στην περίπτωση όπου τα αποτελέσματα των προληπτικών ελέγχων, εμφανίσουν οποιοδήποτε παθολογικό εύρημα, η περαιτέρω διευρέυνηση μέσω ιατρικών επισκέψεων και διαγνωστικών εξετάσεων, πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις παροχές και τους όρους του εκάστοτε προγράμματος που έχει επιλεχθεί