Τηλέφωνο

Συντονιστικό Κέντρο

24 | 7 | 365
  • ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

    Απεριόριστες διαγνωστικές εξετάσεις σε συμβεβλημένα νοσηλευτικά ιδρύματα, διαγνωστικά κέντρα, πολυϊατρεία.

Τα προγράμματα υγείας της New Health System (N.H.S.) δίνουν τη δυνατότητα στα μέλη τους πραγματοποίησης Απεριόριστων Διαγνωστικών εξετάσεων στα εξωτερικά ιατρεία των μεγαλύτερων ομίλων ιδιωτικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων και Πολυιατρείων, καθώς και Πανελλαδικό δίκτυο επιλεγμένων Διαγνωστικών εξετάσεων :

Α. Απεριόριστων και Δωρεάν Διαγνωστικών εξετάσεων
στα μέλη του που θα κάνουν χρήση του δημόσιου ασφαλιστικού φορέα (Ε.Ο.Π.Υ.Υ)

και

Β. Απεριόριστων Διαγνωστικών εξετάσεων
με συμμετοχή ποσοστούδέκα πέντε επί τοις εκατό (15%) ή είκοσι πέντε επί τοις εκατό (25%) (ανάλογα με το πρόγραμμα που έχει επιλεχθεί), στον τιμοκατάλογο συγκεκριμένων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, για τα μέλη του προγράμματος που δεν είναι ενταγμένα σε κάποιον δημόσιο ή ιδιωτικό ασφαλιστικό φορέα ή δεν επιθυμούν να κάνουν χρήση του ασφαλιστικού τους φορέα.

Γ. Απεριόριστων Διαγνωστικών εξετάσεων
Με συμμετοχή βάση του προνομιακού τιμοκαταλόγου NHS ή NHS Plus για κάθε πρόγραμμα της New Health System (ανάλογα με το πρόγραμμα που έχει επιλεχθεί), σε Πανελλαδικό δίκτυο επιλεγμένων Διαγνωστικών κέντρων / Πολυιατρείων, καθώς και συγκεκριμένων Νοσηλευτικών ιδρυμάτων.

Οι εξετάσεις αυτές παρέχονται ανεξαρτήτου ηλικίας ή προϋπάρχουσας πάθησης
και πραγματοποιούνται στα συμβεβλημένα Νοσηλευτικά ιδρύματα, Πολυιατρεία των μεγαλυτέρων ιδιωτικών νοσοκομειακών ομίλων στην Ελλάδα και Διαγνωστικά κέντρα, τα οποία διαθέτουν τον πλέον σύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό, εξειδικευμένο τεχνικό και νοσηλευτικό δυναμικό και ποιοτικό ιατρικό περιβάλλον.

ΔΙΚΤΥΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ