Τηλέφωνο

Συντονιστικό Κέντρο

24 | 7 | 365

Βασικές αρχές και Στόχοι της NHS

Η New Health System (N.H.S.) δραστηριοποιείται στο χώρο της δημιουργίας και διαχείρισης προγραμμάτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας περίθαλψης για λογαριασμό ασφαλιστικών εταιριών και οργανισμών, με πιστοποίηση για την ποιότητα των υπηρεσιών της αλλά και των διαδικασιών που εφαρμόζει. Το όραμα της New Health System είναι η καθιέρωσή της σε ηγετική θέση στο χώρο της δημιουργίας και διαχείρισης προγραμμάτων υγείας.

Η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους πελάτες – ασφαλισμένους της.

Οι επιλεγμένες συνεργασίες και συνέργειες στο χώρο δραστηριοποίησής της.

Η αξιοπιστία και αμεροληψία κατά την παροχή των υπηρεσιών της.

Η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού της εταιρίας και η αναβάθμιση της τεχνολογικής υποστήριξης.

Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει.

Η πλήρης κάλυψη και ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών της.

Η αναβάθμιση και δημιουργία νέων υπηρεσιών για τους πελάτες-ασφαλισμένους μας.

Η αναβάθμιση και δημιουργία νέων υπηρεσιών για τους πελάτες-ασφαλισμένους μας.

Η αναβάθμιση και δημιουργία νέων υπηρεσιών για τους πελάτες-ασφαλισμένους μας.