Λεωφόρος Κηφισίας 230, 15231, Χαλάνδρι, 2106771550

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ New Health System

Η New Health System (N.H.S.) δραστηριοποιείται στο χώρο της δημιουργίας και διαχείρισης προγραμμάτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας περίθαλψης για λογαριασμό ασφαλιστικών εταιριών και οργανισμών, με πιστοποίηση για την ποιότητα των υπηρεσιών της αλλά και των διαδικασιών που εφαρμόζει.
Το όραμα της New Health System είναι η καθιέρωσή της σε ηγετική θέση στο χώρο της δημιουργίας και διαχείρισης προγραμμάτων υγείας.

Οι βασικές αρχές λειτουργίας της New Health System είναι:

 • Η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους πελάτες – ασφαλισμένους της.
 • Οι επιλεγμένες συνεργασίες και συνέργειες στο χώρο δραστηριοποίησής της.
 • Η αξιοπιστία και αμεροληψία κατά την παροχή των υπηρεσιών της.
 • Η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού της εταιρίας και η αναβάθμιση της τεχνολογικής υποστήριξης.

  Οι αντικειμενικοί στόχοι της New Health System είναι:

  • Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει.
  • Η πλήρης κάλυψη και ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών της.
  • Η αναβάθμιση και δημιουργία νέων υπηρεσιών για τους πελάτες-ασφαλισμένους μας.
  • Η τήρηση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών.
  • Η συνεχής βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας.