Τηλέφωνο

Συντονιστικό Κέντρο

24 | 7 | 365
 • ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

  Απεριόριστες Φυσιοθεραπευτικές συνεδρίες

Τα προγράμματα υγείας της New Health System (N.H.S.) αναγνωρίζοντας τη σημασία της Φυσιοθεραπευτικής αγωγής, αφενός στη φυσική λειτουργία και την απόδοση του ανθρώπινου σώματος και αφετέρου στην ψυχολογική και κοινωνική υγεία, προχώρησε στη δημιουργία και λειτουργία ενός δικτύου από επιλεγμένα και γεωγραφικά κατανεμημένα Φυσιοθεραπευτικά κέντρα.

Τα Φυσιοθεραπευτικά κέντρα του δικτύου χρησιμοποιούν παραδοσιακές μεθόδους αποκατάστασης σε συνδυασμό με τη χρήση μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας και ειδικών τεχνικών, οι οποίες πραγματοποιούνται από εξειδικευμένους πτυχιούχους φυσιοθεραπευτές.

Τα προγράμματα υγείας της N.H.S. παρέχουν στα μέλη τους:

Απεριόριστες Φυσιοθεραπευτικές συνεδρίες, με συμμετοχή των μελών με το ποσό των δέκα πέντε (15) ευρώ ανά συνεδρία.

Η κάθε συνεδρία περιλαμβάνει ένα εξατομικευμένο σύνολο Φυσιοθεραπευτικών πράξεων ανάλογα με την πάθηση και το ιατρικό ιστορικό κάθε ασθενή, όπως:

 • Ηλεκτροθεραπείες
 • Υπέρηχα
 • Διαθερμίες
 • Παραφινόλουτρα
 • Δυνόλουτρα, Χειρομαλάξεις
 • Κινησιοθεραπεία
 • Ασκήσεις με όργανα
 • Laser
 • Ψυχρά / θερμά επιθέματα
 • Μαγνητικά πεδία
 • Έλξεις
 • Ηλεκτρομαλάξεις

Για εξειδικευμένες Φυσιοθεραπευτικές πράξεις, τα μέλη των προγραμμάτων συμμετέχουν με ποσοστό έως πενήντα επί τοις εκατό (50%) επί του τιμοκαταλόγου κάθε συμβεβλημένου φυσιοθεραπευτικού κέντρου.