Τηλέφωνο

Συντονιστικό Κέντρο

24 | 7 | 365
  • ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

    24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο

Η New Health System (N.H.S.) έχοντας σαν στόχο αφενός την συνεχή βελτίωση των διαδικασιών λειτουργίας του προγράμματος και αφετέρου την ελαχιστοποίηση του χρόνου πραγματοποίησης αυτών διαθέτει Συντονιστικό Κέντρο το οποίο λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο.

Το Call center της N.H.S. είναι επανδρωμένο με έμπειρο διοικητικό και νοσηλευτικό προσωπικό καθώς και με παρουσία ιατρού με ειδικότητα γενικής ιατρικής

Τα προγράμματα υγείας N.H.S. μέσω του Συντονιστικού Κέντρου προσφέρουν στα μέλη τους:

  • Ενημέρωση για τις παροχές του προγράμματος και την λειτουργία αυτών.
  • Ενημέρωση για τα δίκτυα υγείας που υποστηρίζουν τις παροχές του προγράμματος.
  • Συντονισμό (κλείσιμο ραντεβού) για χρήση των παροχών του προγράμματος.
  • Ενημέρωση των συνδρομητών για την χρήση και πραγματοποίηση των Δωρεάν υπηρεσιών του ετήσιου προληπτικού ελέγχου της υγείας τους.
  • Συντονισμό για την αντιμετώπιση έκτατου περιστατικού υγείας.