Λεωφόρος Κηφισίας 230, 15231, Χαλάνδρι, 2106771550

Τα προγράμματα υγείας της New Health System (N.H.S.) παρέχουν στα μέλη των προγραμμάτων τους κάλυψη εξόδων λόγω ατυχήματος, με συμμετοχή των μελών
τριάντα επί τοις εκατό (30%) επί των πραγματοποιουμένων εξόδων και έως του ποσού
των 200 Ευρώ κατά ατύχημα.

Τα έξοδα αφορούν:

  • Έξοδα νοσηλευτικού ιδρύματος
  • Αμοιβή θεράποντος ιατρού
  • Υλικά – Αναλώσιμα

Εξαιρούνται τα έξοδα για τυχόν φαρμακευτική αγωγή

Η παραπάνω παροχή παρέχεται αποκλειστικά στα εξωτερικά ιατρεία των συνεργαζομένων
νοσηλευτικών ιδρυμάτων.