Τηλέφωνο

Συντονιστικό Κέντρο

24 | 7 | 365
  • ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

Τα προγράμματα υγείας της New Health System (N.H.S.), παρέχουν στα μέλη των προγραμμάτων τους κάλυψη εξόδων λόγω ατυχήματος, με συμμετοχή των μελών, τριάντα επί τοις εκατό (30%) επί των πραγματοποιουμένων εξόδων και έως του ποσού των 1000 ευρώ (για το πρόγραμμα Μέτρον Υγείας) και 200 Ευρώ (για το πρόγραμμα Μέτρον Υγείας Basic), κατά ατύχημα.

Τα έξοδα αφορούν:
  • Έξοδα Νοσηλευτικού ιδρύματος για την παροχή της ιατρικής πράξης.
  • Αμοιβή ιατρού για την παροχή της ιατρικής πράξης.
  • Υλικά – Αναλώσιμα (π.χ. νάρθηκας, γύψος, ράμματα κ.τ.λ).

Εξαιρούνται τα έξοδα φαρμακευτικής αγωγής.
Η παραπάνω παροχή παρέχεται αποκλειστικά στα εξωτερικά ιατρεία των συνεργαζομένων Νοσηλευτικών ιδρυμάτων.